Activiteiten

Bij de VGSD doen we veel verschillende soorten activiteiten. Een lijst van een deel van deze activiteiten is hieronder weergegeven.

Bijbelkring

Een belangrijke activiteit van de VGSD is de tweewekelijkse Bijbelkringavond, waar groepjes van ongeveer zes personen samen eten, Bijbellezen, zingen en bidden. Er wordt gepraat over verschillende onderwerpen aan de hand van het bijbelkringboekje. Dit boekje wordt samengesteld door de bijbelkringcommissie (BKC). Een voorbeeld van deze boekjes kun je hier vinden. De onderwerpen variëren van ‘Openbaring’ tot ‘Heiligheid’ en ‘Salomo’.

De onderwerpen worden ingeleid door een plenaire bijbelstudie (PBS). Een spreker – bijvoorbeeld een dominee, theoloog, IFES-stafwerker of oud-lid – komt dan een lezing geven over het onderwerp. Hij of zij deelt daarin eigen ervaringen, waarna er gelegenheid is om vragen te stellen.

Door de serieuze insteek en de gezellige sfeer spelen de bijbelkringavonden een belangrijke rol in de persoonlijke ontwikkeling van de leden. Daarnaast leer je de mensen van je kring goed kennen en zo ontstaan hier ook echte vriendschappen.

Avond van Zang en Gebed

Zo’n vier keer per jaar houden we met de vereniging een Avond van Zang en Gebed (AZG). Op deze avonden aanbidden we God door het zingen van diverse liederen onder begeleiding van onze eigen VGSD-band. Ook gaan we uiteen in groepjes om te bidden voor elkaar, voor de vereniging en voor de TU. Eén van deze avonden is een broeder-AZG, waarbij we samenkomen met de andere christelijke studentenverenigingen in Delft.

ALV's

ALV staat voor Algemene Leden Vergadering. De ALV werkt ongeveer hetzelfde als een Tweede Kamer vergadering. Zo kunnen er bijvoorbeeld voorstellen worden ingediend. Dit wordt altijd op een leuke studentikoze manier gedaan. Zo moest mijnheer de abactis laatst na een voorstel een brief naar de Griekse ambassade sturen, met de vraag hoe je het voor elkaar krijgt om je schuld bij de Nederlandse overheid kwijt te schelden. Naast de ludieke studentikoze dingen worden er ook belangrijke dingen besloten. Zo gaat het onder andere over het beleid van het nieuwe of het huidige bestuur of wordt het commissiewerk behandeld.

Soos

Soos is met haar gezelligheid, gastvrijheid, en gelegenheid voor goede gesprekken het kloppende hart van de vereniging. Elke donderdagavond zijn we als VGSD te vinden op onze Soosboot. Deze boot ligt in de Nieuwe haven aan de schie. Regelmatig wordt soos door een commissie, jaargroep of dispuut voorzien van een bepaald thema, met alle aankleding en attributen van dien.

Kom vooral een keer langs om het zelf mee te maken, je bent van harte welkom!

Bar staan op soos!

 

Lezingen

Lezingen zijn ook een vast onderdeel van de activiteiten van de vereniging. Ze zijn bedoeld om kennis te verbreden, te prikkelen hierover na te denken en vervolgens een eigen mening te vormen. De onderwerpen zijn sociale vraagstukken of andere interessante kwesties. Zo mochten we in februari genieten van een lezing gegeven door Hanneke Takkenberg, Chief Diversity Officer aan de Erasmus Rotterdam. Ze vertelde hoe het is om als vrouw bij de universiteit te werken, en benadrukte de noodzaak van diversiteit en inclusie. Het was een relevante avond, omdat ze ons bewust maakte van mogelijke vooroordelen over andere mensen. De lezingen worden georganiseerd door de programmacommissie (PC).

Lezing Reinier Sonneveld

Verenigingsmaaltijden

Naast dat onze kasten elke avond met elkaar eten, hebben we ook verenigingsmaaltijden met de hele vereniging. Hierbij kookt iedere kast voor het aantal mensen dat op die kast woont. Iedereen doet dat en neemt zijn gerecht mee naar de maaltijd. Vervolgens kan iedereen van elk gerecht eten en hebben we op die manier een gezellige maaltijd met elkaar. De maaltijd wordt altijd afgesloten met een paar liederen.

Maïzena

Het zit al een beetje in de naam, maar maïzena activiteiten hebben als doel om nog meer verbondenheid binnen de vereniging te creëren. Deze activiteit heeft al veel verschillende invullingen gehad. Een goed voorbeeld van een epische activiteit was de autorally. Hierbij gingen VGSD’ers in groepjes van vier man een autorit afleggen die door het bestuur was uitgestippeld. Onderweg konden er allemaal opdrachten worden uitgevoerd, waarvoor punten verdiend konden worden. Degene met de meeste punten won uiteindelijk. 

Pas hebben we ook nog een digitale ganzenbord kastenstrijd gehad. Door het coronavirus konden we helaas niet bij elkaar komen, waardoor alles digitaal moest. Het bestuur had een spel in elkaar gezet, wat een mix was van de serie TaskMasters en ganzenbord. De kasten moesten eerst een opdracht uitvoeren, waarna deze beoordeeld werd door het bestuur. Degene die de opdracht het best had uitgevoerd mocht met de beste dobbelsteen gooien. Uiteraard was het ganzenbord omgetoverd tot VGSD ganzenbord en waren alle speciale vakjes van toepassing. Het was erg leuk om op die manier ondanks het coronavirus toch nog steeds verbonden met elkaar te zijn.

Werkgroep

De werkgroepen op de vereniging bieden de gelegenheid om te verdiepen in diverse onderwerpen. In kleine groepjes behandelen we in een paar avonden een zelf gekozen thema: van de situatie in Noord-Korea tot het bespreken van het boek ‘De Hobbit’ (en daarna samen naar de bioscoop gaan), van samen Latijn ophalen van de middelbare school tot nadenken over de doop. Daarnaast wordt er regelmatig een vrijwilligerswerkgroep georganiseerd waar je met een groep langsgaat bij mensen om daar te verven, schoonmaken of ander vrijwilligerswerk te doen. Iedereen kan een werkgroep starten, vaak gebeurt dit in tweetallen. Elk jaar houden we twee werkgroeprondes.

Dies Natalis

De historie van onze vereniging begint op 23 maart 1961. Elk jaar vieren we deze verjaardag, ook wel de Dies Natalis genoemd. Dit doen wij door een groot gala te houden met een uitgebreid diner en een episch feest, dit alles georganiseerd door de diescommissie. Ook is wordt er elk jaar nog een extra activiteit georganiseerd, zo hebben wij de afgelopen jaren onder andere Salsa gedanst, ring gereden en gevaren op de Noordzee.

 

Lustrum

Eén keer per vijf jaar viert de vereniging haar verjaardag extra uitgebreid. Dit heet een lustrum. In 2016 bestond de VGSD 55 jaar, en dat hebben we gevierd met Lustrum XI. De lustrumweek zat propvol activiteiten. Zo zijn er fanatieke potjes trefbal gespeeld, hebben we nagedacht over ethiek en techniek en kwamen zusters uit het hele land ons feest meevieren. Tijdens het ‘Daverend Actief Spel’ werd er voor levend monopolie het hele land doorgereisd en tijdens de ‘scrapheap challenge’ werden allerlei apparaten in elkaar geklust. Ook vond er een oudledendag plaats waar heel veel goede verhalen voorbij kwamen en werden de laatste vijf jaar samengevat in de lustrumbundel.

Het lustrum werd afgesloten met de lustrumreis naar Turijn. Daar hebben we terrasjes gepakt  en een hele hoop gezien. Zo zijn we naar het Egyptisch Museum geweest en zijn er kerken en kloosters bekeken. Vooral was er volop de tijd om met de hele vereniging een goede tijd te hebben. Ook aan pizza, pasta en Italiaans ijs ontbrak het natuurlijk niet!

 

Sporten

Bij de VGSD doen veel mensen aan sport. Binnen de vereniging zijn er groepen die wekelijks voetballen of volleyballen, Het voetbalteam doet mee aan de maandagavondcompetitie voor studenten. Het volleybalteam traint elke woensdagavond en doet mee aan het PVT(paasvolleybaltoernooi) in Assen. Naast deze sportteams is er een groep mensen die wielrent, worden er soms zeilweekenden en zijn er VGSD’ers die meedoen aan hardloopwedstrijden.

Er zijn ook leden die, naast hun lidmaatschap bij de VGSD, lid zijn bij een sportvereniging. Sporten op maandag, woensdag of vrijdag is prima te combineren met de activiteiten van de VGSD.