Geschiedenis, grondslag en doel

Geschiedenis

De geschiedenis van de VGSD gaat terug tot 1961. Op 23 maart van dat jaar vindt de oprichtingsvergadering plaats alwaar vier Delftse studenten de oprichtingsacte ondertekenen. Wat ging er aan deze handeling vooraf? Aan het eind van de jaren vijftig was de SSR (toen een algemeen christelijke vereniging, nu de Koornbeurs) de meest aangewezen studentenvereniging om als gereformeerde student lid van te worden. Een toenemend aantal leden voelde zich echter niet meer thuis bij de levensstijl die op de SSR in zwang kwam. Anderen werden vanwege die levensstijl al niet eens meer lid van deze vereniging. Nu was dit de tijd waarin een aantal andere VGS-en is opgericht, waaronder de VGSR (1950) en de VGSL (1957). Hierdoor ontstond ook in Delft het idee om een VGS op te richten. Degenen die deze intentie hadden, zochten in die tijd contact met de VGSL, waar aan allerlei activiteiten werd meegedaan.

Grondslag en Doel

In het begin van 1961 werd besloten tot oprichting van de Vereniging van Gereformeerde Studenten te Delft, met als grondslag de Bijbel en de gereformeerde leer, zoals die door de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels wordt samengevat. De doelstelling van de vereniging is het organiseren van studenten die instemmen met de grondslag ter onderlinge vorming tot christenacademicus. Deze vorming heeft ook ten doel de techniek te leren verstaan in het licht van Gods Woord.