Privacybeleid

Algemeen

De VGSD verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens verstrekt door het invullen van de formulieren op deze website en gegevens verstrekt via e-mail, telefonisch en persoonlijk contact.

Verwerking persoonsgegevens

Deze gegevens worden gebruikt om te reageren op verzoeken tot meelopen, kamers of lidmaatschap en om deze verzoeken efficiƫnt te kunnen realiseren. Verkregen gegevens worden enkel gebruikt voor dit specifieke doel en voor communicatie binnen dit kader. Deze gegevens zullen worden verwijderd bij aanvang van lidmaatschap of als deze niet langer relevant zijn voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt, tenzij er een langere wettelijke bewaarplicht op rust.

E-mail

Wanneer u uw e-mailadres heeft verstrekt aan de VGSD, kan deze gebruikt worden om u te benaderen voor een kennismaking als wij de indruk hebben dat u daar interesse is heeft. Mocht u geen berichten van ons willen ontvangen kunt u zich afmelden door middel van het sturen van een email naar: abactis@vgsd.nl.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U hebt recht op inzage in uw gegevens en kunt zo nodig de VGSD verzoeken om uw gegevens te corrigeren, te verwijderen of te laten afschermen voor verder gebruik. Ook staat het u te allen tijde vrij eerder gegeven toestemming voor verwerking in te trekken. Een verzoek tot inzage kunt u richten aan de abactis der VGSD, waarvan u de contactgegevens onderaan kunt vinden.

Website

De VGSD meet informatie van website-bezoekers over het verblijf op de website. Deze informatie is niet herleidbaar tot de identiteit van de website-bezoeker en wordt niet gekoppeld aan individuen.

Contact

Abactiaat der VGSD

Postbus 1080

2600 BB Delft

abactis@vgsd.nl